It’s Yoga certifierad Rocket®Vinyasa 100 h Yogalärarutbildning

huvudlärare: Anders Asker
assisterande lärare: Rebecka Walter & Magdalena Potipa
del 1: 7 – 11 augusti 2019
del 2: 11 – 15 september 2019

investering per modul 13.900 kr
early bird 23.900 kr för båda innan 21 juli
Infomöte 19/6 2019, 20.30-21.15

Denna lärarutbildning ger en 100 h certifiering enligt Yoga Alliance kriterier som består i två fristående 50 timmars moduler. Den vänder sig till alla som vill lära sig Rocket®1, Rocket®2 och Rocket®3 för att undervisa eller endast fördjupa och stärka sin egen yoga-praktik.

This Teacher Training is open for English speaking students. For more information please contact Anders Asker: yoga@anders-asker.se

 

Vad är Rocket Vinyasa Yoga?

Rocket Vinyasa Yoga är en lekfull, snabbt flödande och fysiskt utmanande praktik.

Rocket Vinyasa Yoga är baserat på Ashtanga vinyasa yoga så som Larry Schultz lärde sig av Pattabhi Jois. Under sina år som yogalärare på turné med rockbandet Grateful Dead utvecklade Larry sin undervisning och skapade Rocket-serierna. Eftersom han gav ’yogan’ fri från den mer strikta Ashtanga traditionen, kom han att kallas för ’the bad man of Asthanga’. Flöde, lekfullhet och humor var nycklar till Larrys undervisning. Att lära sig dessa serier tar tid och tålamod.

I ett kraftfullt flöde länkas de stående ställningarna snabbare eftersom man stannar kvar längre på höger sida och sedan byter till vänster.

I Rocket 1 följer man i golvserien, främst Primary Series (Yoga Chikitsa).
I Rocket 2 följer man främst Intermediate Series (Nadi Shodana).  Inslag av andra ställningar från Advanced A och B Series förekommer också.
Rocket 3 är en ännu snabbare sammanslagning av 1:an och 2:an då 90 ställningar görs på 90 minuter.

 

 

Förkunskaper som krävs:

Rocket Vinyasa Yoga är en lekfull, snabbt flödande men också fysiskt utmanande praktik.Det är därför viktigt att du som deltagare har en grundläggande kunskap om Ashtanga. Helst ser vi att du har gått en 200 timmars yogalärarutbildning samt att du har en längre tids erfarenhet av en fysisk hatha yoga praktik.

Vi erbjuder en 30 h Rocket® Immersion 10-12 maj 2019 på Borntorpet.

Helgen blir en slags bridge till denna annorlunda Ashtanga tradition för de som har erfarenhet och utbildning från andra yoga discipliner och som vill göra 50 eller 100 timmars Rocket®Vinyasa YLU med internationell certifiering enligt Yoga Alliance riktlinjer.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen består av 2 moduler à 5 dagar som motsvarar 50 timmar per modul. Du kan välja att enbart delta i den första modulen. Den berättigar dig 50 h som du kan registrera hos Yoga Allians som 50 RYT.

För att bli godkänd Rocketlärare, 100 RYT, krävs att du har gått båda modulerna, att du har tillräcklig kännedom om serierna, få godkänt på ett skriftligt prov och kan undervisa Rocket 1 och 2.

I modul 1 ligger fokus mest på Rocket 1 och Full Primary Series (FPS).
I modul 2 ligger fokus på Rocket 2 och Rocket 3.

Varje dag kommer vi i labbklasser bryta ner alla de avancerade ställningarna som förekommer såsom armbalanser, handstående, twister m.m. dels genom att göra dem fullt ut och dels genom att modifiera med olika hjälpmedel.

I båda modulerna kommer vi att öva oss i byten mellan positioner att kunna flyta in och ut ur ställningar.

Eftersom Rocket är en stark fysisk yogaform är det lätt att tro att det bara är en serie mer eller mindre akrobatiska övningar i en bestämd koreografi. Inget kan vara mer fel. Kunskapen om yogisk filosofi, bandhas, drishti och framförallt ujjayi pranayama är en av våra viktigaste redskap på mattan och i våra dagliga liv.

 

Utbildningens innehåll:

 • 140 positioner
 • Andning/Pranayama
 • Dristhi
 • Bandhas
 • Framåtfällningar och bakåtböjrningar
 • Justering och Modifiering
 • Vikten av rätt stapling för upp och ner vända ställningar/inversioner
 • Fitness ackademy för bål, axlar, handled, armbåge
 • Viktförflyttning till händer och axlar
 • Flyta mellan positioner
 • Inversioner och handstående från stående ställningar
 • Armbalanser och inversioner från sittande positioner
 • Skapa flödande rörelser, långsamma ner på insidan för att skapa flyt, glida in i nästa ställning

 

Att stå på händer och andra inversioner har många stärkande effekter för kroppen.
Att lära sig mekansimerna för att kunna ’flyga’ görs möjligt genom att kombinera diverse aspekter som i sin helhet tillåter dig att att bibehålla en känsla av levitation eller ’flygning’ i din praktik. Lättheten vi eftersträvar i praktiken är förmågan att röra sig flytande genom Vinyasan och i vissa sektioner där så krävs balansera på händerna utan att fötterna nuddar golvet.

Ställningar där detta övas på:

 • Handstående, olika varianter
 • Varianter av Tranan
 • Stå på huvudet
 • Armbågsbalans och Skorpionen
 • Ashtavakrasana (crazy eight) med inhopp och utgång
 • Påfågel ställning

 

Max antal deltagare per modul 14

Anmälning till yoga@anders-asker.se
Anmälningsavgift 2000 kr per modul till bankgiro: 5070-7124
Skriv ditt namn och Rocket TT