Våra utbildningar är godkända av Yoga Alliance. Efter fullbordad utbildning kan du om du önskar ansöka om registrering hos Yoga Alliance som är ett internationellt kontrollorgan inom Yogavärlden som intygar Skolans trovärdighet.