• ”Yoga är en livsstil och en livslång resa.
  Kropp, själ, tanke och sinne är delar av en helhet. Vi ger dig kunskap och verktyg så att du kan utveckla och inspirera andra.”

  – Anders, Rebecka & Magdalena

   

  This Yoga Teacher Training is open for English speaking students.
  For more information in English, please contact Anders Asker at: yoga@anders-asker.se

  Hej!

  Vi heter Anders Asker, Rebecka Walter och Magdalena Potipa och håller i It’s Yogas lärarutbildning på Yogansa sommaren 2020.

  Vad gör denna utbildning unik?

  Vår yogalärarutbildning skiljer sig från andras genom att gruppen är liten och att minst 2 lärare undervisar samtidigt under hela utbildningen med enstaka timmars undantag. Detta gör att varje elev blir sedd, bemött personligen och får därmed en individuell vägledning.
  Utbildningen är indelad i tre moduler med 6 dagars återhämtningspaus mellan dem. Vår intention med detta upplägg är att du som elev får möjlighet att smälta  intryck och fysiskt återhämta dig mellan modulerna. Detta gör att du lättare kan tillgodogöra dig denna intensiva utbildning.

  Det är även möjligt att endast delta i enstaka workshops eller klasser om du vill fördjupa dina grundkunskaper i yoga


  I lärarutbildning ingår: 

  • 200 timmar undervisning
  • Kurslitteratur
  • DVD: Asthanga vinyasa-yogans hela första serie (skickas digitalt)
  • CD: Sanskrituttal, asanas och chanting (skickas digitalt)
  • Gästföreläsare

  Utbildningens upplägg

  Den dagliga undervisningen varvas med både praktisk och teoretisk undervisning, se schema. Utöver schemalagd undervisning kommer du även att få hemuppgifter och behöva assistera på yogaklasser.

  Du som elev bör även vara beredd att avsätta tid för självstudier, assistering (justering) och observation av andra lärare utöver den ordinarie undervisningstiden. Genom assistering och justering på andras klasser får du som elev ytterligare erfarenhet som behövs för att omvandla dina nya teoretiska kunskaper till konkret kunskap. Detta anser vi är en viktig erfarenhet för att bli en så bra yogalärare som möjligt redan vid avslutandet av utbildningen.

  Under större delen av utbildningen, speciellt under labb (nedbrytning av ställningarna), kommer minst två av huvudlärarna  vara på plats samtidigt för att du ska känna dig säker på att du lär dig alla positioner helt rätt och får den uppbackning som behövs.

  Om det är möjligt, kommer vi att ta in ‘vanliga’ klienter för att ni ska kunna öva er på att justera mer autentiska situationer.

  Under modul 2 kommer varje elev att få möjlighet till enskilt samtal med en av huvudlärarna där du kan ta upp vad du känner dig osäker på, vad som känns bra respektive mindre bra. Du får då också feed-back på vad lärarna anser att du är bra på och vad du kanske bör lägga lite mer fokus på.

  Under utbildningens sista modul läggs fokus på att du blir trygg i din roll som yogalärare. Som förberedande inför slutprovet kommer varje elev att leda delar av en yogaklass för övriga kursdeltagare. Du kommer också att bli filmad så att du ser dig själv när du undervisar. Lärarna kommer att ge personlig feed-back och du får möjlighet att ställa frågor och få konstruktiv kritik. Detta skapar en ökad trygghet i din undervisning och i din roll som lärare inför slutprovet.


  Förkunskaper

  Utbildningen vänder sig till alla oavsett yogisk bakgrund. För att du som elev ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen rekommenderar vi dock att du känner dig trygg med Ashtangayogans solhälsningar A och B, och är bekant med en del asanas (ställningar) ur Ashtanga Vinyasa yogans första serie.

  Observera att en intensiv yogalärarutbildning är både mentalt och fysiskt krävande, därför rekommenderar vi att du ökar intensiteten till 5 dagar i veckan av din yogaträning innan utbildningen startar. Yogansa erbjuder alla som har betalat in anmälningsavgiften gratis träning i 2 månader enbart för att du ska kunna förbereda dig så bra som möjligt inför utbildningen, se under förmåner.

  It’s Yoga

  Efter godkänd teoretisk och praktisk examen erhåller du ett internationellt certifikat av It’s Yoga, vars lärarutbildning uppfyller de krav som Yoga Alliance ställer för en internationell certifiering. Utbildningen kommer att ge dig all nödvändig kunskap och praktisk erfarenhet som du behöver för att kunna undervisa Ashtanga yoga var som helst i världen direkt efter avslutad och godkänd utbildning.
  Läs mer om It’s Yoga International certifiering för It’s Yoga 200 lärarutbildning.


  Förmåner för dig som går utbildningen på Yogansa

  • Du får träna gratis på Yogansa i 2 månader (värde 3 000 SEK)
  • Du kan hyra yogasalen till en rabatterad avgift för egna donationsbaserade klasser
  • Du hamnar automatiskt på Yogansas vikarielista och får därmed möjlighet till betalda undervisningstimmar direkt efter avslutad utbildning
  • Du får 25 procents rabatt på Yogansas alla workshops och vidareutbildningar 1 år efter utbildningen, eller så länge som du är knuten till Yogansa som lärare. Viss undantag kan förekomma. Kontakta Yogansa för säkert besked.


  Övrig information

  Vissa klasser eller workshops kommer att vara öppna för andra intresserade att delta i. Vi anser att det ska vara möjligt att gå enstaka kurser såsom chakra, chanting, anatomi eller filosofi, om det finns en önskan att förkovra sig eller bara för att man är nyfiken. Vår erfarenhet av att ha undervisat utomlands och tidigare yogalärarutbildningar enligt denna modell, visar att de nytillkomna deltagarna bidrar positivt med sin närvaro och funderingar. Vi tycker att de teoretiska och filosofiska livsåskådningarna bör göras mer tillgängligt för allmänheten och på så sätt kunna skapa “ringar på vatten-effekter” som sprider budskap av frid och kravlös kärlek.

  Utbildningen tar in högst 14 elever.


  Informationsmöten 2020:

  Datum: Lördagar den 1 februari och 18 april kl 14.00 -15.00. Mötet är gratis.

  Innan mötet håller Anders en Ashtanga Vinyasa yogaklass där du som går på informationsmötet deltar gratis. Klassen börjar kl. 12.30-13.45.
  Om du vill delta i yogapasset innan mötet mejla Anders på yoga@anders-asker.se. Det är viktigt att du anmäler dig i förväg eftersom platserna är begränsade.

  Kontakta oss!

  Har du frågor eller vill boka din plats på utbildningen kontakta oss via
  yoga@anders-asker.se eller ring 070-284 82 85.

  Varmt välkommen att följa med på denna resa tillsammans med oss!

  /Anders, Rebecka och Magdalena

   

  Läs mer om It’s Yogas lärarutbildning på Yogansa

   

     Yoga för dig – en oberoende medieplattform om yoga & meditation
  www.yogafordig.nu