Här kan du läsa mer om kursinnehållet på utbildningen. Längre ner på sidan ser du vilka kurser som ingår i de olika modulerna.  Längst ner på sidan hittar du information om kurslitteratur som ingår och tips på kompletterande studielitteratur. Under “Schema” kan du se ett mer detaljerat schema samt vilka moment som är öppna för allmänheten.

Observera att deltagare som går hela yogalärarutbildningen har sin plats förbokade i alla moment och på alla klasser. Resterande platser i workshops och yogapass som är öppna för allmänheten kommer att kunna bokas i mån av plats.

Utbildningens innehåll

Historik och filosofi:

 • Patthabhi Jois
 • Ashtanga vinyasa-yogans historik
 • Patanjalis åtta grenar, Yoga Sutras i modern tappning
 • Sanskrit
 • Mantras, chanting, kärlekens många ansikten

Pranayama (andningsövningar):

 • Ujjayi-andning – teori och praktik

Surya namaskara (solhälsningar):

 • Solhälsning A och B – teori och praktik

Asanas (positioner):

 • Namn på alla positioner på sanskrit
 • Detaljerad nedbrytning av hela första serien
 • Verbala och praktiska korrigeringar

Chakran / Shatkarmas (renande övningar) / Bandhas (kroppslås):

 • Namn och funktion, teori, praktik och meditation

Attuned Yoga Vinyasa System:

 • Full Primary Series (FPS)
 • Modified Primary Series (MPS)
 • Introducering till Rocket 1 och Rocket 2
 • Minimum Daily Requirement (MDR), minimum daglig rutin

Att bli yogalärare:

 • Pedagogik
 • Etikett, etik och ansvar
 • Yogalärarens roll och situationer som en lärare kan möta i sin undervisning
 • Utveckla sin egna personliga filosofi
 • The business of yoga

Modul schema

Modul 1: fredag 17 juni – torsdag 23 juni

 • Ujjayi-andning och pranayma (andningsövningar)
 • Drishti (ögonfokus)
 • Bandhas, de olika kroppslåsen
 • Suryanamaskara A & B (solhälsningar)
 • Alla stående ställningarna i ashtanga vinyasa-yogasystemet
 • Alignment, hur du säkert tar dig in, stannar och tar dig ur positioner, övergångar
 • Den sittande första serien
 • De avslutande ställningarna
 • Nedbrytning av enskilda positioner i teknik- och labbklasser
 • Grundläggande filosofi i ashtanga
 • Chakrasystemet, dess filosofi, praktik, chakrameditation
 • Introduktion i anatomi
 • Shatkarma (reningstekniker)
 • Introduktion till sanskrit
 • Filosofiklass: De 8 grenarna, Yamas och Niyamas i modern tappning
 • Personlig utveckling
 • Personlig feedback och vägledning


Modul 2: lördag 2 juli – lördag
9 juli

 • Fördjupning (labb) av den första serien i ashtanga
 • Introduktion till sanskrit
 • Introduktion till andra yogastilar
 • Sequencing, planera en klass med tema
 • Fördjupning av pranayma (andningskontroll)
 • Utforskning av andra andningsövningar och stilar
 • Filosofi: Yogisk livsstil
 • Chanting
 • Shatkarmas (reningsmetoder)
 • Introduktion till ayurveda (indisk läkekonst)
 • Filosofiklasser kring Patanjalis Yoga Sutras i modern tappning
 • Personlig utveckling
 • Fortsatt nedbrytning av enskilda positioner
 • Alignment, hur du säkert tar dig in, stannar och tar dig ur positioner, övergångar
 • Fördjupning i anatomi
 • Yogalärarens roll
 • Personlig feedback och vägledning


Modul 3: söndag 17 juli – söndag 24 juli

 • Förberedelse inför elevundervisning (60-minuters-klass enligt traditionell modell)
 • Verktyg och vägledning till att finna din egen röst och stil i lärarrollen och i din undervisning
 • Struktur och uppbyggnad av klass (sequencing) samt teman
 • The business of yoga – tips om hur jag kan bygga upp en verksamhet som yogalärare?
 • Tankens kraft
 • Sanskrit, mantras, invokationer, chanting
 • Säkra fysiska och verbala justeringar
 • Lärarens roll, gränser, etik, hitta din egen röst
 • Modifikationer för skador, gravida, fysiska smärtor i rygg, nacke, hamstrings osv.
 • Handstående, armbalanser, hopp, genomhopp
 • Praktiskt och teoretiskt prov
 • Personlig feedback och vägledning

OBS! Schemat är preliminärt och kan ändras

Kursmaterial

Allt utbildningsmaterial ingår i kursavgiften och kan erhållas efter full betalning men senast första kursdagen. Detta gäller även anatomikursen via Yogobe.
Utöver detta rekommenderar vi även följande litteratur:

The Yoga Sutras of Patanjali: Translation and commentary by Sri Swami Satchidananda
Iyengar, B. K. S: Lights on Yoga
Swanson, Ann: Science of Yoga
Swami Muktibodhananda: Hatha Yoga Pradipika
Donna Farhi: Teaching Yoga, exploring the teacher-student relationship

———-

Läs mer om Attuned Yogas lärarutbildning