Generellt upplägg över kursdagarna:

08.00 – 09.30 Morgonpraktik och journalföring
09.40 – 12.30 Teoretiska moment, meditation, mantra sång samt pranayama.
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 16.30 -17.00 Praktik, nedbrytning av asanas, sekvensering och justering

Du som elev bör vara beredd att avsätta tid för självstudier, assistering och justering utöver den ordinarie undervisningstiden. Genom observation och assistering på andras klasser och genom att praktisera att undervisa, får du som elev den erfarenhet som behövs för att omvandla dina nya teoretiska kunskaper till konkret kunskap. Detta anser vi är en viktig erfarenhet för att bli en så bra yogalärare som möjligt redan vid avslutandet av utbildningen.

Du som endast vill delta i separata workshop, se schema för varje modul här nedan. Observera att deltagare som går hela yogalärarutbildningen har förtur. Övriga platser på workshops och yogapass kommer att kunna bokas i mån av lediga platser. 

Här nedan ser du ett preliminärt schema som gäller under modulerna. Ändringar i schemat kan förekomma beroende på elevernas behov och andra oförutsedda händelser.

De blå och grön markerade fälten är öppna för allmänheten att delta i.

Förkortningar: FPS=Full Primary Series=hela den 1:a serien i Ashtanga Vinyasa Yoga, 72 ställningar
MPS=Modified Primary Series=en förkortad och enklare variant av den 1:a serien, 35 ställningar.

Läs mer om Attuned Yogas lärarutbildning på Yogansa